Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Harmonogram ogłaszania konkursów w 2010 roku

data publikacji: 26-01-2010

Zgodnie z Planami Działań na 2010 rok dla Priorytetów VI – IX, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia planowane terminy uruchomienia konkursów w ramach poszczególnych Działań/Poddziałań komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ujęte w systemie kwartalnym:

Projekty standardowe
 
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
Poddziałanie 6.1.1
A1 (konkurs otwarty)
x
 
 
 
Poddziałanie 6.1.1
A2 (konkurs zamknięty)
x
 
 
 
Działanie 6.2
(konkurs otwarty)
 
x
 
 
Działanie 6.3
(konkurs otwarty)
x
 
 
 
Poddziałanie 7.2.1
(konkurs otwarty)
x
 
 
 
Poddziałanie 7.2.2
(konkurs otwarty)
 
x
 
 
Działanie 7.3
(konkurs otwarty)
 
x
 
 
Poddziałanie 8.1.1
(konkurs otwarty)
x
 
 
 
Poddziałanie 8.1.2 B1
(konkurs otwarty)
 
x
 
 
Poddziałanie 8.1.2 B2
(konkurs otwarty)
x
 
 
 
Poddziałanie 8.1.3
(konkurs otwarty)
 
x
 
 
Poddziałanie 8.2.1
(konkurs otwarty)
 
x
 
 
Poddziałanie 9.1.1
(konkurs otwarty)
x
 
 
 
Poddziałanie 9.1.2
(konkurs otwarty)
x
 
 
 
Działanie 9.2
(konkurs otwarty)
x
 
 
 
Działanie 9.3
(konkurs otwarty)
 
x
 
 
Działanie 9.4
(konkurs otwarty)
 
x
 
 
Działanie 9.5
(konkurs otwarty)
 
 
x
 
Projekty innowacyjne
Priorytet VI
(konkurs zamknięty)
 
 
x
 
Priorytet VII
(konkurs zamknięty)
 
 
 
x
Priorytet VIII
(konkurs zamknięty)
 
 
 
x
Priorytet IX
(konkurs zamknięty)
 
 
 
x