Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Alokacja oraz stan zakontraktowania środków – 2008 rok

data publikacji: 26-01-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia tabelę obrazującą alokację oraz stan zakontraktowania środków na dzień 31.12.2009 r. Poniższe dane dotyczą ogłoszonych w 2008 r. naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów konkursowych i systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działanie/Poddziałanie PO KL
Alokacja
Stan zakontraktowania środków
Poddziałanie 6.1.1
17 481 225,00 zł
16 614 423,36 zł
Poddziałanie 6.1.2
4 855 896,00 zł
4 855 896,46 zł
Poddziałanie 6.1.3
74 780 794,00 zł
74 776 967,76 zł
Działanie 6.2
14 070 254,00 zł
16 839 824,71 zł
Działanie 6.3
1 595 513,00 zł
1 418 514,79 zł
Poddziałanie 7.1.1
15 568 101,00 zł
11 602 680,69 zł
Poddziałanie 7.1.2
9 394 542,00 zł
4 622 841,30 zł
Poddziałanie 7.1.3
2 031 909,00 zł
2 031 909,00 zł
Poddziałanie 7.2.1
14 453 144,00 zł
13 693 703,97 zł
Poddziałanie 7.2.2
8 671 886,00 zł
7 895 691,08 zł
Działanie 7.3
5 781 257,00 zł
4 871 598,97 zł
Poddziałanie 8.1.1
47 985 394,00 zł
46 990 603,78 zł
Poddziałanie 8.1.2
16 896 266,00 zł
14 581 822,69 zł
Poddziałanie 8.1.3
1 148 946,00 zł
1 040 665,06 zł
Poddziałanie 8.1.4
777 228,00 zł
777 228,00 zł
Poddziałanie 8.2.1
6 758 506,00 zł
5 106 605,90 zł
Poddziałanie 8.2.2 (UMWW)
1 200 000,00 zł
1 200 000,00 zł
Poddziałanie 8.2.2 (UMWW)
1 535 861,00 zł
1 535 861,00 zł
Poddziałanie 8.2.2 (WUP)
1 200 000,00 zł
1 161 000,00 zł
Poddziałanie 9.1.1
12 931 366,00 zł
13 831 081,79 zł
Poddziałanie 9.1.2
25 601 370,00 zł
24 431 825,53 zł
Poddziałanie 9.1.3
2008/2009
1 676 493,00 zł
1 659 000,00 zł
Działanie 9.2
27 426 187,00 zł
26 054 842,72 zł
Działanie 9.3
9 829 038,00 zł
8 951 750,43 zł
Działanie 9.4
5 152 319,00 zł
5 269 105,42 zł
Działanie 9.5
7 577 565,00 zł
7 201 504,55 zł
9.5 pilotaż
400 000,00 zł
343 508,33 zł