Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn

data publikacji: 28-01-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie przestrzegania w projektach zasady równości szans kobiet i mężczyzn w zakresie zarządzania projektem, równościowe zarządzane projektem odnosi się do konkretnych działań, kompetencji, a nie tylko do płci osób zaangażowanych w realizację projektu. Zapewnienie przestrzegania równościowych zasad zarządzania projektem może polegać między innymi na: organizacji czasu pracy zespołu projektowego w oparciu o jego strukturę ze względu na płeć, zorganizowaniu działań służących budowaniu równościowych kompetencji w zespole (np. poziom komunikacji), do których zaliczyć można: szkolenia związane z równością szans kobiet i mężczyzn dla pracowników/pracownic merytorycznych projektu, czy chociażby zakup materiałów, podręczników, opracowań dotyczących obszaru działań projektu i równości szans kobiet i mężczyzn w celu podniesienia kompetencji zespołu, lub też włączeniu do projektu osób posiadających wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działań z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Informacje dotyczące jedynie charakterystyki poszczególnych osób zaangażowanych w realizację projektu nie będą stanowić przesłanki do stwierdzenia, iż Wnioskodawca będzie przestrzegał zasady równości w ramach zarządzania projektem.