Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Działania 9.3

data publikacji: 28-01-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyło się w dniach 9 grudnia 2009 – 7 stycznia 2010 roku , w ramach konkursu otwartego numer PO KL/9.3/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.

Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznejw ramach konkursu Nr PO KL/9.3/1/09
 
Lp.
 
Numer wniosku KSI
 
Nazwa beneficjenta
 
Siedziba beneficjenta
 
Tytuł projektu
 
Średnia ocen
Proponowana kwota dofinansowania
Przyczyna odrzucenia wniosku
Projekty rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów
1
POKL.09.03.00-30-040/09
Powiat Turecki/ Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku
ul. Milewskiego 3b
 62-700 Turek
Kształcenie ustawiczne sposobem na Twój sukces zawodowy
102,0
590 540,00
-
2
POKL.09.03.00-30-051/09
Radio Merkury S.A.
ul. Berwińskiego 5
 60-765 Poznań
Radiowa gimnastyka głowy - ucz się przez całe życie
96,0
262 630,62
-
3
POKL.09.03.00-30-066/09
Biuro Handlowe EUROCONSULT Zdzisław Lara
os. Rusa 134/18 61-245 Poznań
Mam kwalifikacje - zakładam firmę
96,0
800 660,00
-
4
POKL.09.03.00-30-047/09
Powiat Wrzesiński/Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni
ul. Gnieźnieńska 28
 62-300 Września
Program formalnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
96,0
331 168,00
-
5
POKL.09.03.00-30-063/09
Szkoła Fryzjersko-Kosmetyczna Empire
ul. Grunwaldzka 104
 60-307 Poznań
Innowacyjne i niekonwencjonalne kształcenie w zawodach technik usług fryzjerskich i technik usług kosmetycznych odpowiedzią na zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku usług osobistych
95,5
950 080,00
-
Projekty rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów, lecz nie przyjęte do dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji w ramach ww. konkursu
6
POKL.09.03.00-30-038/09
Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Skrzynka 28 62-402 Ostrowite
Nigdy nie jest za późno na naukę - objazdowe doradadztwo zawodowe dla osób powyżej 45 roku życia
95,5
 
 
702 060,00
-
7
POKL.09.03.00-30-036/09
AGROR Bartosz Zielonacki
ul. Źródlana 20 60-643- Poznań
AGROR- nowe rozwiazania, wyższe dochody, lepsze życie na wsi
94,5
1 155 189,50
-
8
POKL.09.03.00-30-061/09
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Plac Inwalidów 10 01-552 Warszawa
Sięgnij po wiedzę - promocja kształcenia ustawicznego w województwie wielkopolskim
90,0
1 305 166,08
 
-
9
POKL.09.03.00-30-052/09
Szkoleniowiec Sp. z o.o.
ul. Obornicka 229
60-650 Poznań
SZKOŁA NA CZASIE. Nowa jakość kształcenia dorosłych w ZSP
nr 1 w Wągrowcu
87,0
1 010 468,00
-
10
POKL.09.03.00-30-037/09
Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Skrzynka 28 62-402 Ostrowite
Nigdy nie jest za późno na naukę- objazdowe doradztwo zawodowe dla osób powyżej 45 roku życia
86,5
702 060,00
-
11
POKL.09.03.00-30-050/09
Miasto Konin/Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego
ul. Wodna 1
 62-500 Konin
Kształcenie e-Learningowe w zawodzie Technik prac biurowych i Technik administracji
85,5
698 898,80
-
12
POKL.09.03.00-30-043/09
Profesjonalna Kosmetyka Europejskie Centrum Edukacji ABANT
ul. Słomiana 6
 61-625 Poznań
Kształcenie ustawiczne szansą na nowy zawód
85,0
790 468,11
-
13
POKL.09.03.00-30-057/09
Polski Dom Kreacji Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 42/10
 40-048 Katowice
Inwestuj w siebie. Upowszechnianie kształcenia ustawicznego w województwie wielkopolskim.
85,0
1 285 220,00
-
14
POKL.09.03.00-30-044/09
ATC GRUPA Sp. z o.o.
ul. Lipowa 1
 63-800 Gostyń
Legalni w systemie
85,0
816 014,00
-
15
POKL.09.03.00-30-042/09
Agencja Informacyjno-Szkoleniowa "AIS" Beata Bartczak
ul. Wiśniowa 29
 62-300 Września
Akademia specjalistów rachunkowości i obsługi biura szansą dla Ciebie
83,5
186 200,00
-
16
POKL.09.03.00-30-056/09
4P research mix Sp. z o.o.
ul. Puławska
12a /5
 02-566 Warszawa
PERKOZ- Program Edukacyjny Regionalnych Kadr Ochrony Zdrowia
82,0
1 097 802,60
-
17
POKL.09.03.00-30-046/09
Polsko-Niemieckie Przedsiębiorstwo Doradztwa, Szkolenia i Konsultingu "Profi-Kurs" Sp. z o.o.
ul Winna 2A
 61-658 Poznań
Podnoszenie kwalifikacji przez całe życie
79,0
538 700,00
-
18
POKL.09.03.00-30-054/09
Towarzystwo Gospodarcze Miasta Lubonia
ul. Armii Poznań 27
 62-030 Luboń
Liceum eksternistycznie. Program wsparcia osób zdających egzaminy eksternistyczne.
78,0
656 566,27
-
19
POKL.09.03.00-30-062/09
Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o
ul. Senatorska 14/16
 93-192 Łódź
Kształcenie ustawiczne Twoją szansą na rozwój - Ty się uczysz i Ty decydujesz
73,5
290 226,00
-
20
POKL.09.03.00-30-067/09
Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej
Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań
Badanie potrzeb pracodawców w zakresie kwalifikacji zawodowych w powiecie wągrowieckim
73,5
191 932,40
-
21
POKL.09.03.00-30-053/09
Szkoleniowiec Sp. z o.o.
ul. Obornicka 229 60-650 Poznań
SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI. Nowa jakość kształcenia dorosłych w ZS Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu
69,0
1 149 839,00
-
22
POKL.09.03.00-30-068/09
Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Poznańskiej
Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
 60-965 Poznań
Badanie potrzeb pracodawców w zakresie kwalifikacji zawodowych w powiecie pleszewskim
68,0
191 932,40
-
Projekty odrzucone
23
POKL.09.03.00-30-055/09
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
al. Niepodległości 2
 61-111 Poznań
Kształcenie ustawiczne szansą rozwoju
66,0
0,00
Projekt nie uzyskał wymaganego minimum punktowego w pkt. IV
24
POKL.09.03.00-30-048/09
Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Czeremchowa 6A/7
 61-474 Poznań
Czas na naukę - kampania informacyjna na rzecz formalnego kształcenia ustawicznego.
66,0
0,00
Projekt nie uzyskał wymaganego minimum punktowego w pkt. 3.4
25
POKL.09.03.00-30-058/09
"Eurodoradztwo" Magdalena Binkowska-Jenczyk
ul. Leśna 2
 64-840 Budzyń
Kształcenie ustawiczne - klucz do nowych możliwości
57,5
0,00
Projekt nie uzyskał wymaganego minimum punktowego w pkt. 3.1, 3.2 oraz 3.4
26
POKL.09.03.00-30-039/09
Poznańska Szkoła Biznesu
ul. Św. Marcin 58-64
 61-807 Poznań
Technik z Przyszłością
0,0
0,00
Projekt odrzucony w części A karty oceny merytorycznej
27
POKL.09.03.00-30-041/09
Zachodniopomorska Szkoła Businessu Instytut Kształcenia Managerów w Pile, spółka z o.o.
al. Niepodległości 2
 64-920 Piła
Szkoła Umiejętności
0,0
0,00
Projekt odrzucony w części A karty oceny merytorycznej
28
POKL.09.03.00-30-045/09
MIASTO POZNAŃ/Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu
ul. Śniadeckich 54/58
 60-774 Poznań
Komputer i język angielski - podnieś swoje kwalifikacje zawodowe
0,0
0,00
Projekt odrzucony w części A karty oceny merytorycznej
29
POKL.09.03.00-30-049/09
Powiat Gostyński
ul. Wrocławska 256
 63-800 Gostyń
ZAMIEŃ SZANSĘ W SUKCES
0,0
0,00
Projekt odrzucony w części A karty oceny merytorycznej
30
POKL.09.03.00-30-059/09
ATC s.c.
ul. Lipowa 1
 63-800 Gostyń
Po pierwsze jakość
0,0
0,00
Projekt odrzucony w części A karty oceny merytorycznej
31
POKL.09.03.00-30-060/09
Wyższa Szkoła Biznesu w Pile
al. Niepodległości 2
 64-920 Piła
"Z tornistrem przez życie"
0,0
0,00
Projekt odrzucony w części A karty oceny merytorycznej
32
POKL.09.03.00-30-064/09
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
ul. Drużbackiej 2/14
 60-746 Poznań
Ustawiczne perspektywy - kampania informacyjna w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego
0,0
0,00
Projekt odrzucony w części A karty oceny merytorycznej
33
POKL.09.03.00-30-065/09
Biuro Consultingowo-Handlowe "Gwarancja"
ul. Szeherezady 27
 60-195 Poznań
Szkolenia z zakresu pomocy przedmedycznej i BHP dla nauczycieli z Wielkopolski.
0,0
0,00
Projekt odrzucony w części A karty oceny merytorycznej