Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyciąg z Planu działania na rok 2010 dla Priorytetu IX

data publikacji: 03-02-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż 27 stycznia 2010 roku Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, działając na podstawie rekomendacji Komitetu Monitorującego PO KL zawartych w uchwale nr 48 z dnia 24 listopada 2009 r. oraz w uchwale nr 52 z dnia 25 stycznia br. zatwierdziła Plan działania na rok 2010 opracowany przez Instytucję Pośredniczącą dla Priorytetu IX w województwie wielkopolskim.

Patrz: Ważne dokumenty