Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie KOP w ramach Priorytetu VIII

data publikacji: 03-02-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8/D.1.1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki – projekty konkursowe innowacyjne testujące odbędzie się w dniach 8-11 lutego 2010 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.