Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Errata do Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

data publikacji: 03-02-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z omyłkami stwierdzonymi w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja z 30 grudnia 2009 r.) Instytucja Zarządzająca PO KL wydała erratę do ww. dokumentu.

Jednocześnie WUP w Poznaniu zawiadamia, iż Instytucja Zarządzająca PO KL dokonała korekty jedynie tych zapisów, które mogły powodować wątpliwości podczas stosowania Zasad finansowania PO KL obowiązujących od 1 stycznia 2010 r.

Patrz: Ważne dokumenty