Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Errata do nowej wersji Zasad systemu sprawozdawczości PO KL

data publikacji: 03-02-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki dokonała zmiany załącznika nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność. Celem wprowadzonych modyfikacji było uproszczenie procesu monitorowania pomocy publicznej oraz pomocy de minimis na poziomie projektu w ramach PO KL.

Zmieniony załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność opublikowany 6 stycznia 2010 r. w Zasadach systemy sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 obowiązuje od 1 lutego 2010 r.

Patrz: Ważne dokumenty