Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowe dokumenty dotyczące PO KL

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że Instytucja Zarządzająca PO KL przygotowała zaktualizowaną wersję następujących dokumentów (dostępne w dziale Ważne dokumenty):

  • Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - obowiązują od dnia 10 marca 2008 roku.
  • Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy - obowiązują od dnia 10 marca 2008 roku.
  • Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - obowiązują od dnia 10 marca 2008 roku.
  • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - obowiązują od dnia 10 marca 2008 roku.

Ponadto od dnia 10 marca 2008 roku wprowadzone zostaną Zmiany  w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych.