Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stosowanie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji

data publikacji: 04-02-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż do dnia ogłoszenia nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w wystawianych zleceniach płatności należy stosować dotychczasową klasyfikację zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 107, poz. 726 z późn. zm.)

W związku z powyższym dla zleceń płatności wystawianych w zakresie budżetu środków europejskich stosowana będzie jako czwarta cyfra „8”.