Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Procedura postępowania dla podmiotów nie posiadających numeru REGON

data publikacji: 04-02-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie określenia wartości pola REGON w Podsystemie Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 dla podmiotów otrzymujących wsparcie w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które nie posiadają numeru REGON należy zastosować następującą procedurę postępowania:

Lp.
Opis zadania
Odpowiedzialny
Czas realizacji
1
Przekazanie do IZ POKL zgłoszenia konieczności nadania sztucznego numeru REGON, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1, w formie elektronicznej, na adres pefs2007-pokl@mrr.gov.pl
Podmiot
 
2
Formalna kontrola przesłanego zgłoszenia
IZ POKL
niezwłocznie
3
Weryfikacja zgłoszenia poprzez sprawdzenie, czy nie została już dla danego Podmiotu przyznana wartość dla pola numer REGON
w PEFS 2007. Jeśli Podmiot nie posiadał numeru w „Rejestrze numerów REGON nadanych na potrzeby PEFS 2007” - dodanie nowej pozycji w rejestrze wraz z nadaniem kolejnej, wolnej, unikatowej wartości REGON zgodnie z aktualnym na moment wprowadzania stanem rejestru.
IZ POKL
1 dzień
4
Przekazanie Podmiotowi przydzielonego mu sztucznego numeru REGON w formie elektronicznej - za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, z którego dokonano zgłoszenia.
IZ POKL
niezwłocznie

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż w obecnie obowiązującym Formularzu PEFS 2007 w wersji 2.0 wypełnienie pola REGON jest obligatoryjne.

Plik do pobrania: