Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowe rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Ministra Finansów

data publikacji: 04-02-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż od 01 stycznia 2010 roku weszły w życie następujące rozporządzenia:

  • (pobierz .pdf) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatności w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2009 r., nr 223 poz. 1786)
  • (pobierz .pdf) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2009 r. nr 220 poz. 1726).