Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowy Podręcznik wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

data publikacji: 04-02-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z wejściem w życie w dniu 6 stycznia 2010 r. nowych Zasad sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zmianie uległ także Podręcznik wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Patrz: Ważne dokumenty