Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowe Zasady realizacji pomocy technicznej w ramach PO KL

data publikacji: 04-02-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki zatwierdziła nową wersję Zasad realizacji pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nowa wersja dokumentu obowiązuje od 1 stycznia 2010 r.

Patrz: Ważne dokumenty