Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 7.2.2

data publikacji: 05-02-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektu, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniach 07.12.2009 r. – 13.01.2010 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/7.2.2/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego* w ramach konkursu Nr PO KL/7.2.2/1/09
 
Lp.**
 
Numer wniosku KSI
 
Nazwa beneficjenta
 
Siedziba beneficjenta
 
Tytuł projektu
Średnia ocen
Proponowana kwota dofinansowania
Przyczyna odrzucenia wniosku
Projekty rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów
Nie dotyczy
Projekty rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów, lecz nie przyjęte do dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji w ramach ww. konkursu
Nie dotyczy
Projekty odrzucone
1
POKL.07.02.02-30-024/09
Kancelaria Prawna T LEGAL Michał Tarka
ul. Wiedeńska 74, 60-683 Poznań
Wsparcie wielkopolskiej ekonomii społecznej
0
0,00
Część A:
- brak spełnienia standardu minimum dotyczącego zasady równości szans kobiet i mężczyzn,
- brak zgodności z zapisami SzOP z dn. 01.06.2009 r. (brak komplementarności).
2
POKL.07.02.02-30-025/09
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Ziemi Pleszewskiej "Forum Młodych"
Plac Kościelny 1, 63-300 Pleszew
Stawiamy na ekonomię społeczną - kompleksowy projekt wsparcia podmiotów sektora ekonomii społecznej w Wielkopolsce
0
0,00
Część A:
- brak spełnienia standardu minimum dotyczącego zasady równości szans kobiet i mężczyzn,
- brak zgodności z zapisami SzOP z dn. 01.06.2009 r. (brak komplementarności),
- prawdopodobieństwo występowania pomocy publicznej.
3
POKL.07.02.02-30-026/09
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie
ul. Szeroka 8,
62-506 Konin
Centrum wsparcia ekonomii społecznej w subregionie Konińskim - ekonomia społeczna bo każdy człowiek jest dla nas ważny
0
0,00
Część A:
- brak spełnienia standardu minimum dotyczącego zasady równości szans kobiet i mężczyzn,
- brak zgodności z zapisami SzOP z dn. 01.06.2009 r. (brak komplementarności).
4
POKL.07.02.02-30-027/09
Fundacja Przedsiębiorczości Akademickiej
ul. Św. Marcina 80/82/355,
61-809 Poznań
Wsparcie aktywności w dziedzinie ekonomii społecznej poprzez organizację szkoleń z zakresu zakładania działalności gospodarczej w tym sektorze
0
0,00
Część A:
- brak zgodności z zapisami SzOP z dn. 01.06.2009 r. (brak komplementarności).
5
POKL.07.02.02-30-028/09
I & D Studio 2 Anna Kępińska-Frąckowiak
ul. Świerszcza 23, 60-185 Skórzewo
Ekonomia społeczna - lokalna realizacja
0
0,00
Część A:
- brak zgodności z zapisami SzOP z dn. 01.06.2009 r. (brak komplementarności).
6
POKL.07.02.02-30-029/09
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie
ul. Szeroka 8,
62-506 Konin
Centrum wsparcia ekonomii społecznej dla powiatu Słupeckiego - ekonomia społeczna bo każdy człowiek jest dla nas ważny
0
0,00
Część A:
- brak spełnienia standardu minimum dotyczącego zasady równości szans kobiet i mężczyzn,
- brak zgodności z zapisami SzOP z dn. 01.06.2009 r. (brak komplementarności).
7
POKL.07.02.02-30-030/09
Stowarzyszenie Instytut Zachodni
ul. Bukowska 26/1,
60-811 Poznań
Działamy razem 2
0
0,00
Część A:
- brak zgodności z zapisami SzOP z dn. 01.06.2009 r. (brak komplementarności),
- prawdopodobieństwo występowania pomocy publicznej.
8
POKL.07.02.02-30-031/09
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA
ul. Wincentego Witosa 26/5,
64-920 Piła
Przedsiębiorczość i solidarność - nowy wymiar ekonomii społecznej
0
0,00
Część A:
- brak spełnienia standardu minimum dotyczącego zasady równości szans kobiet i mężczyzn,
- brak zgodności z zapisami SzOP z dn. 01.06.2009 r. (brak komplementarności),
- prawdopodobieństwo występowania pomocy publicznej.
9
POKL.07.02.02-30-032/09
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
pl. Inwalidów 10, 01-552 Warszawa
Aktywna Wielkopolska - działanie z pasją i pasja w działaniu
0
0,00
Część A:
- brak spełnienia standardu minimum dotyczącego zasady równości szans kobiet i mężczyzn,
- brak zgodności z zapisami SzOP z dn. 01.06.2009 r. (brak komplementarności).
10
POKL.07.02.02-30-033/09
Stowarzyszenie na rzecz kobiet i ich rodzin NEFTIS
ul. Kanałowa 12/3, 60-710 Poznań
Wielkopolski inkubator przedsiębiorczości społecznej WIPS
0
0,00
Część A:
- brak spełnienia standardu minimum dotyczącego zasady równości szans kobiet i mężczyzn,
- brak zgodności z zapisami SzOP z dn. 01.06.2009 r. (brak komplementarności),
- prawdopodobieństwo występowania pomocy publicznej.
11
POKL.07.02.02-30-034/09
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Szkolna 24,
63-400 Ostrów Wielkopolski
Ekonomia społeczna kierunkiem rozwoju lokalnego
0
0,00
Część A:
- brak spełnienia standardu minimum dotyczącego zasady równości szans kobiet i mężczyzn,
- brak zgodności z zapisami SzOP z dn. 01.06.2009 r. (brak komplementarności).
12
POKL.07.02.02-30-035/09
Stowarzyszenie ETAP
Os. Jana III Sobieskiego 105, 60-688 Poznań
Centrum Ekonomii Społecznej Piątkowo
0
0,00
Część A:
- prawdopodobieństwo występowania pomocy publicznej.
13
POKL.07.02.02-30-036/09
Gmina Sompolno/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie
ul. Gimnazjalna 9, 62-610 Sompolno
Ekonomia społeczna - nowoczesne podejście do walki z wykluczeniem społecznym
0
0,00
Część A:
- brak zgodności z zapisami SzOP z dn. 01.06.2009 r. (brak komplementarności).
14
POKL.07.02.02-30-037/09
Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
ul. Św. Wincentego 6/9, 61-003 Poznań
Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Poznaniu
0
0,00
Część A:
- prawdopodobieństwo występowania pomocy publicznej.
15
POKL.07.02.02-30-038/09
Stowarzyszenie "Nasze Jędrzejewo"
ul. Jędrzejewo 25, 64-713 Jędrzejewo
Centrum Ekonomii Społecznej w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim
0
0,00
Część A:
- prawdopodobieństwo występowania pomocy publicznej.