Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Założenia do ewaluacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL

data publikacji: 25-02-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z zapisami Rozdziału 2, pkt. 7 dokumentu Projekty powiatowych urzędów pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach każdego projektu systemowego PUP wymagane jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego, co najmniej dwukrotnie w ciągu jego realizacji.

Mając na uwadze, iż istnieje konieczność zastosowania się przez powiatowe urzędy pracy do postanowień zawartych w ww. dokumencie, Instytucja Zarządzająca PO KL przy współpracy zespołu zadaniowego, składającego się z przedstawicieli wybranych powiatowych urzędów pracy opracowała Założenia do ewaluacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokument stanowi minimalny zakres wymagań wobec przedmiotowych badań ewaluacyjnych i wskazówki w zakresie określenia sposobu ich organizacji, zakresu tematycznego, limitu wydatków oraz niezbędnych do zastosowania metod, technik i narzędzi badawczych.

Plik do pobrania:
Założenia do ewaluacji projektów systemowych powiatowych urzędów pracy, realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki