Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja FAQ dotyczącego zasady równości szans płci

data publikacji: 25-02-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku ze zmianami dotyczącymi standardu minimum w ramach Zasad dokonywania wyboru projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujących od 1 stycznia 2010 r., zaktualizowany został dokument FAQ dotyczący zasady równości szans płci.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki uzupełniła materiał o przykłady sposobu realizacji zasady równości szans płci w ramach działań związanych z dialogiem społecznym i e-learningem, a także dostosowała treść do obecnie obowiązujących zapisów w standardzie minimum i jego instrukcji.

Niniejszy dokument nie przedstawia obowiązujących wytycznych Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, lecz stanowi ogólny materiał pomocniczy dla potencjalnych beneficjentów oraz instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie projektów.

Plik do pobrania:
Aktualizacja FAQ dotyczącego zasady równości szans płci