Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Dostępność środków finansowych w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2

data publikacji: 26-02-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że z uwagi na pozostałe do wykorzystania środki finansowe w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację projektu w 2010 roku. W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o przeanalizowanie założeń Państwa projektu i złożenie w terminie do dnia 11 marca br. wniosku o dofinansowanie uwzględniającego zwiększoną wartość projektu. Wraz z wnioskiem należy złożyć pismo przewodnie informujące o kwocie zwiększonej wartości dofinansowania.
Jednocześnie zaznaczamy, iż w przypadku zwiększenia wnioskowanej kwoty, zmianie ulega również wartość wkładu własnego Beneficjenta.