Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wytyczne w zakresie organizacji staży, zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy oraz subsydiowanego zatrudnienia w ramach Poddziałania 7.2.1

data publikacji: 26-02-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż opublikowane zostały „Wytyczne w zakresie organizacji staży, zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy oraz subsydiowanego zatrudnienia w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plik do pobrania:
Wytyczne w zakresie organizacji staży, zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy oraz subsydiowanego zatrudnienia w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Priorytet VII Promocja integracji społecznej