Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wniosek o dofinansowanie projektu PO KL. Instrukcja w wersji 5.3.1

data publikacji: 01-03-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż od dnia 5 stycznia 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązuje zaktualizowana wersja Instrukcji do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wersji 5.3.1.

Zmiany w stosunku do dotychczasowej wersji dokumentu obejmują wprowadzenie nowych zrzutów ekranowych oraz doprecyzowanie niektórych zapisów w związku z dostosowaniem Generatora Wniosków Aplikacyjnych PO KL do obsługi przez osoby niedowidzące oraz niewidome korzystające ze standardowych narzędzi udźwiękowiających.

Plik do pobrania:
Wniosek o dofinansowanie projektu PO KL. Instrukcja w wersji 5.3.1 (.pdf)