Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

data publikacji: 01-03-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 1 marca br. ogłoszony zostaje konkurs zamknięty w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  • w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.


Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 3 marca 2010 r. do dnia 2 kwietnia 2010 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych konkursów wraz z Dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Program PO KL/Konkursy/Nabór projektów.