Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów systemowych

data publikacji: 01-03-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 1 marca br. ogłoszony zostaje nabór w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  • w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
    dotyczący projektów systemowych Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa wielkopolskiego.


Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 1 marca br. do dnia 12 marca br. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego naboru wraz z Informacją dotycząca naboru wniosków są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Program PO KL/Konkursy/Nabór projektów.