Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wsparcie dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat a Formularz PEFS wersja 2.0

data publikacji: 02-03-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wyjaśnia, iż zgodnie z Instrukcją wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL (wersja z dnia 16.09.2009 roku) w przypadku, gdy wsparciem w ramach projektu objęto wyłącznie dzieci w wieku 3-5 lat w Formularzu PEFS wersja 2.0 należy wypełnić jedynie zakładkę „Dane projektu”. Nie wykazuje się natomiast danych osobowych dzieci w pozostałych zakładkach. Liczbę dzieci objętych wsparciem należy wpisać w ostatnim polu zakładki „Dane projektu”. Informacja ta powinna być zgodna z danymi zawartymi w tabeli nr 7 w załączniku nr 2 do Wniosku beneficjenta o płatność. Poniżej przedstawiono sposób wypełnienia Formularza PEFS.

sposób wypełnienia Formularza PEFS

sposób wypełnienia Formularza PEFS