Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Działania 9.6 PO KL

data publikacji: 08-03-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyło się w dniach 8 – 11 lutego 2010 r., w ramach konkursu zamkniętego numer 1/POKL/9/D.1.1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.6.

Do pobrania: