Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Działania 9.2 PO KL

data publikacji: 12-03-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyło się w dniu 4 marca 2010 roku , w ramach konkursu otwartego numer PO KL/9.2/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Podczas posiedzenia Komisji Oceny Projektów oceniono wniosek o dofinansowanie projektu na skutek uwzględnienia protestu na etapie oceny formalnej.

Do pobrania: