Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Działania 8.3 PO KL

data publikacji: 19-03-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 08 – 11 luty 2010 r., w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8/D.1.1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.3 Projekty innowacyjne.

Do pobrania: