Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyjaśnienia do formularza PEFS

data publikacji: 31-03-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż z uwagi na przyjęte rozwiązanie techniczne Formularza PEFS 2007, wsparcie kierowane do członków organizacji i wolontariuszy, którzy nie są pracownikami tej organizacji (tzn. nie świadczą pracy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej) należy traktować tak, jak wsparcie kierowane do uczestników indywidualnych i odnotować takie osoby w zakładce „Dane uczestników indywidualnych (uczestnik z własnej inicjatywy)”.

Przyjęcie takiego rozwiązania pozwala nadać wolontariuszowi lub członkowi organizacji właściwy status na rynku pracy: „zatrudniony”, „bezrobotny” lub „nieaktywny zawodowo”.