Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

FAQ w systemie PEFS 2007 dla PO KL

data publikacji: 31-03-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przygotowała i udostępniła dokumenty pod nazwą „FAQ w systemie PEFS 2007 dla PO KL” stanowiące zestawienie pytań i odpowiedzi przeznaczonych odpowiednio dla Beneficjentów, w związku z wypełnieniem Formularza PEFS 2007, oraz dla pracowników IP/IP2, w związku z obsługą Baz lokalnych PEFS 2007.

Do pobrania: