Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca konkursu w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL

data publikacji: 31-03-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe zostanie ogłoszony w drugim kwartale br.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu wraz z Dokumentacją konkursową będą dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Program PO KL/Konkursy/Nabór projektów.