Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym dla Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007

data publikacji: 13-07-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu udostępnia Beneficjentom wzory dokumentów: Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym dla Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007.

Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, iż zamieszczone wzory dokumentów mają jedynie charakter pomocniczy. Beneficjenci zaangażowani we wdrażanie PO KL, którzy przetwarzają dane osobowe uczestników projektów mogą korzystać z opracowanych przez siebie dokumentów: Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, po odpowiednim uzupełnieniu i dostosowaniu do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007. Szczególną uwagę należy zwrócić i w razie potrzeby dostosować do warunków organizacyjnych instytucji załącznik nr 4 do Polityki Bezpieczeństwa.

Do pobrania: