Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Alokacja oraz stan zakontraktowania środków – projekty konkursowe w 2010 roku

data publikacji: 06-04-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż obecnie prowadzony jest nabór wniosków w ramach niżej wymienionych konkursów PO KL, a poniższa tabela obrazuje alokację oraz stan zakontraktowania środków zaplanowanych na konkursy:

Działanie/Poddziałanie PO KL
Numer Konkursu
Alokacja
Stan zakontraktowania
Poddziałanie 6.1.1
PO KL/6.1.1/1/10
1 200 000,00 PLN
0,00 PLN
Poddziałanie 6.3
PO KL/6.3/1/10
883 047,00 PLN
0,00 PLN
Poddziałanie 7.2.1
PO KL/7.2.1/1/10
21 880 920,00 PLN
0,00 PLN
Poddziałanie 9.1.1
PO KL/9.1.1/1/10
15 261 777,00 PL
0,00 PLN
Poddziałania 9.1.2
PO KL/9.1.2/1/10
10 137 006,00 PLN
0,00 PLN

 

Dodatkowo Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 30 marca zawieszony został konkurs w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, a w dniu 29 marca konkurs w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.