Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.1.2

data publikacji: 16-04-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 15-25 marca 2010 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe (procedura przyspieszonego wyboru projektów).

LISTA wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe (procedura przyspieszonego wyboru projektów).

Do pobrania: