Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

IV edycja konkursu ''Dobre praktyki EFS 2010''

data publikacji: 20-04-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż dnia 1 marca br. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło IV edycję Konkursu „Dobre praktyki EFS 2010”.

Jest to już IV edycja konkursu przeznaczonego dla projektodawców realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz 2 Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Główną ideą konkursu jest promowanie projektów pokazujących, w jaki sposób środki z Europejskiego Funduszu Społecznego trafiają do ludzi i zmieniają ich życie. Poprzez konkurs i prezentacje jego wyników Ministerstwo Rozwoju Regionalnego chce przyczynić się do upowszechnienia wiedzy na temat pozyskiwania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego, a zarazem zachęcić potencjalnych beneficjentów w dobie kryzysu gospodarczego do sięgania właśnie po środki EFS i realizowania projektów, które w znaczny sposób mogą się przyczynić do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej naszego kraju.

Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami można przesyłać pocztą bądź przesyłką kurierską do dnia 30 kwietnia br. do Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa). Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do 1 sierpnia 2010 r., natomiast podczas uroczystej gali w Warszawie, która będzie miała miejsce w listopadzie 2010 roku, laureatom najwyżej ocenionych projektów zostaną przyznane tytuły „ Najlepsza inwestycja w człowieka”.

Szczegółowe informacje odnośnie konkursu są dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl, zakładka Działania promocyjne/konkursy. Dodatkowo Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny w wersji elektronicznej do pobrania poniżej.

Do pobrania: