Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

data publikacji: 20-04-2010

Wojewódzki Urząd Pracy przedstawia stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zawarte w piśmie z dnia 9 kwietnia 2010r. (znak:DZF-IV-82252-142-IK/10) w sprawie pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od świadczeń wypłacanych uczestnikom projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania świadczeń wypłacanych w projektach systemowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL informuję, iż na mocy art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) wszystkie świadczenia wypłacane uczestnikom projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako pomoc są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym, że ustawodawca nie wprowadził żadnych ograniczeń w ramach powyższego zwolnienia w zależności od źródła finansowania projektu zwolnienie dotyczy również świadczeń wypłacanych w ramach projektów systemowych w Poddziałaniu 6.1.3 PO KL, które są finansowane z Funduszu Pracy.