Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiana numeru kontaktowego (8.2.2)

data publikacji: 22-04-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż zmianie uległy dane kontaktowe dotyczące projektu systemowego pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Informacje dotyczące przedmiotowego projektu będą udzielane pod numerem telefonu 0 61 846 38 18.