Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiana numeru kontaktowego (9.1.3)

data publikacji: 22-04-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż zmianie uległy dane kontaktowe dotyczące projektu systemowego pt. „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Poddziałanie 9.1.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Informacje dotyczące przedmiotowego projektu będą udzielane pod numerem telefonu 0 61 846 38 09.