Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Dotyczy: Formularza PEFS 2007

data publikacji: 11-05-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Beneficjent realizujący projekty skierowane wyłącznie do osób niepełnosprawnych jest zobowiązany do wykazywania danych osobowych tych osób w Formularzu PEFS 2007 natomiast nie wykazuje informacji na temat liczby osób niepełnosprawnych w zakładce Dane projektu przedmiotowego Formularza. Jednocześnie nie zwalnia to z obowiązku podania informacji o liczbie osób niepełnosprawnych w załączniku nr 2 do wniosku Beneficjenta o płatność.