Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa wniosków w ramach Działania 9.3 PO KL - po protestach

data publikacji: 12-05-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyło się w dniu 15 kwietnia 2010, w ramach konkursu otwartego numer PO KL/9.3/1/09 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.

Do pobrania: