Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Spotkanie szkoleniowo – informacyjne dla potencjalnych beneficjentów PO KL

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2008 roku odbędzie się spotkanie szkoleniowo – informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (bliższe informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w terminie późniejszym).

W związku z powyższym, w terminie do 4 kwietnia br., możecie Państwo przesłać propozycje tematów/kwestie problemowe, które zostaną poruszone podczas spotkania.