Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs otwarty nr PO KL/8.1.2/1/10

data publikacji: 17-05-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe (procedura przyspieszonego wyboru projektów) trwa proces podpisywania umów.