Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs na plakat o Europejskim Funduszu Społecznym

data publikacji: 20-05-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż dnia 4 maja br. Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego ogłosił ogólnopolski konkurs na zaprojektowanie plakatu o Europejskim Funduszu Społecznym.

Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do udziału w konkursie wszystkie osoby zainteresowane tematyką Unii Europejskiej i funduszy europejskich. Kierowany jest on zarówno do dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych. Główna ideą konkursu jest stworzenie plakatu, który w ciekawy i inspirujący sposób przedstawia korzyści płynące z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Polski.

Dla autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody, które zostaną przyznane w trzech kategoriach wieku: „Dzieci”, „Młodzież”, „Dorośli”. Udział w konkursie jest bezpłatny, a termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 czerwca br.

Prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym można składać osobiście lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską do Siedziby Krajowego Ośrodka EFS w Warszawie, ul. Domaniewska 39 A, 02-672 Warszawa, w godzinach pracy urzędu tj. 8.15-16.15, od poniedziałku do piątku, do 30 czerwca 2010r., z dopiskiem Konkurs „plakat EFS”.

Szczegółowe informacje odnośnie konkursu są dostępne na stronie internetowej www.roEFS.pl/konkurs lub www.efs.gov.pl, zakładka Działania promocyjne/konkurs. Dodatkowo Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym, odpowiednim dla poszczególnej grupy wiekowej dostępny w wersji elektronicznej do pobrania poniżej.

Do pobrania: