Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przedłużenie terminu posiedzenia KOP w ramach Poddziałania 6.1.1

data publikacji: 24-05-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z dużą ilością wniosków aplikacyjnych złożonych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach konkursu PO KL/6.1.1/2/10 dla Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, termin posiedzenia Komisji Oceny Projektów zostaje przedłużony do dnia 18 czerwca 2010r.

W związku z powyższym drugie posiedzenie Komisji Oceny Projektów odbędzie się w dniu 28 czerwca 2010 roku, a nie jak początkowo planowano 1 czerwca br.