Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie konkursu otwartego w ramach Działania 9.4 PO KL

data publikacji: 26-05-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 26.05.2010r. ogłoszony zostaje konkurs otwarty w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  • w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty;


Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 31.05.2010r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, zastrzega sobie prawo zawieszenia konkursu w momencie, gdy wartość złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych konkursów wraz z Dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Program PO KL/Konkursy/Nabór projektów.