Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja wytycznych w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL

data publikacji: 28-05-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zaktualizowane zostały "Wytyczne w zakresie organizacji staży, zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy oraz subsydiowanego zatrudnienia w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Priorytet VII Promocja integracji społecznej".

Do pobrania: