Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Działania 9.6

data publikacji: 08-06-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Działania 9.6 Projekty innowacyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu:

Tytuł projektu: Wielkopolski system monitorowania i prognozowania
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Politechnika Poznańska, plac Marii Skłodowskiej – Curie 5, 60-965 Poznań
Wartość projektu: 1 956 029,38 PLN
Wartość dofinansowania: 1 956 029,38 PLN
Liczba zdobytych punktów: 106,5 pkt.
Data podpisania umowy: 29.04.2010