Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 8.1.2

data publikacji: 19-05-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujący wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.

Tytuł projektu: Mały biznes.
Nazwa i siedziba Beneficjenta: ATC GRUPA Sp. z o.o., ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
Wartość projektu: 1 459 374,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 459 374,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 74,5 pkt.
Data podpisania umowy: 07.06.2010 r.

Tytuł projektu: Recepta na zwolnienie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, ul. Strzelecka 20/8a, 61-846 Poznań
Wartość projektu: 1 688 115,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 688 115,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 88 pkt.
Data podpisania umowy: 26-05-2010 r.

Tytuł projektu: Nowy kierunek - nowe życie
Nazwa i siedziba Beneficjenta: ATC Grupa Sp. z o.o., ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
Wartość projektu: 1 879 470,00
Wartość dofinansowania: 1 879 470,00
Liczba zdobytych punktów: 83
Data podpisania umowy: 21.05.2010 r.

Tytuł projektu: Nowy zawód receptą na kryzys
Nazwa i siedziba Beneficjenta: EGD Consulting Sp. z o.o., ul. Rycerska 24/9, 60-347 Poznań
Wartość projektu: 1 240 046,00
Wartość dofinansowania: 1 240 046,00
Liczba zdobytych punktów: 95
Data podpisania umowy: 21.05.2010 r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/2/10
Tytuł projektu: Lean Manufacturing jako wsparcie procesu zmiany profilu Inter Groclin Auto S.A.
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Inter Groclin Auto S.A., ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko
Wartość projektu: 4 059 460,00 zł
Wartość dofinansowania: 2 848 520,40 zł
Liczba zdobytych punktów: 104,5 pkt.
Data podpisania umowy: 24-01-2011 r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/2/10
Tytuł projektu: Nowe możliwości dla pracujących w Wielkopolsce
Nazwa i siedziba Beneficjenta: PROSEN – NET Sp. z o.o., ul. Płocka 17/23,
01-231 Warszawa
Wartość projektu: 499 070,00 zł
Wartość dofinansowania: 467 480,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 98,5 pkt.
Data podpisania umowy: 16-02-2011 r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/2/10
Tytuł projektu: Broaden your mind – szkolenia dla osób 45+
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Firma Usługowo-Doradcza „Setka” Justyna Górecka
Wartość projektu: 686 230,00 zł
Wartość dofinansowania: 621 851,40 zł
Liczba zdobytych punktów: 98 pkt.
Data podpisania umowy: 17-05-2011 r.