Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 6.1.3

data publikacji: 06-08-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w formie aneksu do mów ramowych dla projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujący wniosek o dofinansowanie realizacji projektu:

Tytuł projektu: „Aktywność drogą do zatrudnienia czyli od A do Z”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Złotowski/Powiatowy Urząd Pracy a Złotowie
Wartość projektu: 2 773 978,60zł
Wartość dofinansowania: 2 773 978,60 zł
Data podpisania umowy: 21-04-2010 r.

Nazwa Beneficjenta: Powiat Wrzesiński / Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni
Tytuł projektu: „Człowiek najlepszą inwestycją”
Data przyznania dofinansowania: 11-05-2010 r.
Wartość projektu: 2 513 289,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 2 513 289,00 zł

Nazwa Beneficjenta: Powiat Grodziski/Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp.
Tytuł projektu: „Bądź aktywny”
Data przyznania dofinansowania: 14.05.2010
Wartość projektu: 1 112 029,10 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 1 112 029,10 zł.

Tytuł projektu: „Krok do kariery”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Krotoszyński/ Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie
Wartość projektu: 2 503 319,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 2 503 319,00 zł
Data podpisania umowy: 28.04.2010

Tytuł projektu: „Lepsze praca”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Pleszewski / Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie
Wartość projektu: 1 910 582,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 1 910 582,00 zł
Data podpisania umowy: 28.04.2010

Tytuł projektu: „Lepsze jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Poznański / Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
Wartość projektu: 7 235 067,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 7 235 067,00 zł
Data podpisania umowy: 28.04.2010

Tytuł projektu: „Nie zmarnuj szansy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Koniński / Powiatowy Urząd Pracy w Koninie
Wartość projektu: 5 979 747,50 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 5 979 747,50 zł
Data podpisania umowy: 28.04.2010

Tytuł projektu: „Nowa perspektywa”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Szamotulski / Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach
Wartość projektu: 2 110 823,50 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 2 110 823,50 zł
Data podpisania umowy: 26.04.2010

Tytuł projektu: „Nowe perspektywy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Ostrzeszowski / Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie
Wartość projektu: 1 268 852,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 1 268 852,00 zł
Data podpisania umowy: 28.04.2010

Tytuł projektu: „Przyszłość z perspektywami”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Kościański/Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie
Wartość projektu: 1 520 551,40 zł
Data podpisania umowy: 21-04-2010 r.

Nazwa Beneficjenta: Powiat Wągrowiecki / Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu
Tytuł projektu: „AKTYWNI”
Data przyznania dofinansowania: 30.04.2010r.
Przyznana kwota dofinansowania: 2 211 791,50 zł.


Nazwa Beneficjenta: Powiat Wolsztyński / Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie
Tytuł projektu: „Aktywizacja – Praca”
Data przyznania dofinansowania: 30.04.2010r.
Wartość projektu: 1 242 467,30 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 1 242 467,30 zł.

Tytuł projektu: „Twój wybór Twój sukces”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Międzychodzki / Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie
Wartość projektu: 983 486,10
Przyznana kwota dofinansowania: 983 486,10
Data podpisania umowy: 23.04.2010

Tytuł projektu: „Aktywność-kluczem do sukcesu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto Leszno/Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
Wartość projektu: 2 480 008,00 zł
Wartość dofinansowania: 2 480 008,00 zł
Data podpisania umowy: 28-04-2010 r.

Tytuł projektu: „Bądź gotowy dziś ….do zmian”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Śremski/Powiatowy Urząd Pracy w Śremie
Wartość projektu: 1 364 297,00zł
Wartość dofinansowania: 1 364 297,00 zł
Data podpisania umowy: 26-04-2010 r.

Nazwa Beneficjenta: Powiat Chodzieski/ Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży
Tytuł projektu: „Nasze wsparcie – Twoja aktywność – Twój sukces”
Data przyznania dofinansowania: 07.05.2010
Wartość projektu: 1 555 848,36 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 1 555 848,36 zł.

Nazwa Beneficjenta: Powiat Gnieźnieński / Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie
Tytuł projektu: „Perspektywa”
Data przyznania dofinansowania: 10.05.2010 r.
Wartość projektu: 3 738 414,80 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 3 738 414,80 zł.

Nazwa Beneficjenta: Miasto Kalisz / Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu
Tytuł projektu: „Dobry start – lepsze jutro”
Data przyznania dofinansowania: 11.05.2010r.
Wartość projektu: 3 200 000,00 PLN
Przyznana kwota dofinansowania: 3 200 000,00 PLN

Nazwa Beneficjenta: Powiat Ostrowski / Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim
Tytuł projektu: „Równe szanse”
Data przyznania dofinansowania: 24.05.2010 r.
Wartość projektu: 3 845 290,50 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 3 845 290,50 zł.

Nazwa Beneficjenta: Powiat Rawicki / Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu
Tytuł projektu: „Powrót - readaptacja zawodowa osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy”
Data przyznania dofinansowania: 11.05.2010r.
Wartość projektu: 1 799 928,60 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 1 799 928,60 zł.

Nazwa Beneficjenta: Powiat Słupecki / Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy
Tytuł projektu: „Zaplanuj swoją przyszłość”
Data przyznania dofinansowania: 28.04.2010
Wartość projektu: 2 319 474,80 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 2 319 474,80 zł.

Nazwa Beneficjenta: Powiat Kępiński / Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie
Tytuł projektu: „Krok do sukcesu”
Data przyznania dofinansowania: 10.05.2010 r.
Wartość projektu: 1 000 071,60 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 1 000 071,60 zł.

Tytuł projektu: „Postaw na przyszłość”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Średzki/Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej
Wartość projektu: 1 858 661,80 zł
Wartość dofinansowania: 1 858 661,80 zł
Data podpisania umowy: 11-06-2010 r.

Nazwa Beneficjenta: Powiat Gostyński / Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu Tytuł projektu: „Zainwestuj w siebie”
Data przyznania dofinansowania: 13.05.2010 r.
Wartość projektu: 2 632 527,00 PLN
Przyznana kwota dofinansowania: 2 632 527,00 PLN

Nazwa Beneficjenta: Powiat Jarociński / Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie Tytuł projektu: „Aktywna postawa szansą na zatrudnienie”
Data przyznania dofinansowania: 07-05-2010 r.
Wartość projektu: 2 174 171,80 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 2 174 171,80 zł.

Nazwa Beneficjenta: Powiat Kolski / Powiatowy Urząd Pracy w Kole
Tytuł projektu: „Pokonaj Bezrobocie”
Data przyznania dofinansowania: 13-05-2010 r.
Wartość projektu: 3 209 913,20 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 3 209 913,20 zł.

Nazwa Beneficjenta: Powiat Obornicki / Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach
Tytuł projektu: „Aktywni na rynku pracy”
Data przyznania dofinansowania: 11-05-2010 r.
Wartość projektu: 1 349 690,20 zł
Przyznana kwota dofinansowania: 1 349 690,20 zł