Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 7.1.1

data publikacji: 07-01-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu.

Tytuł projektu: „Aktywność – drogą do sukcesu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków
Wartość projektu: 70 269,67 zł
Wartość dofinansowania: 62 891,35 zł
Data podpisania aneksu: 27.05.2010 r.

Tytuł projektu: „Pomocna dłoń”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżu Wlkp., ul. Mickiewicza 58, 64-761 Krzyż Wlkp.
Wartość projektu: 131 581,00 zł
Wartość dofinansowania: 117 764,99 zł
Data podpisania aneksu: 27.05.2010 r.

Tytuł projektu: „Wykorzystaj swoją szansę!”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie,
ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin
Wartość projektu: 1 987 170,56 zł.
Wartość dofinansowania: 1 778 517,65 zł.
Data podpisania aneksu:17.05.2010 r.

Tytuł projektu: „Wykorzystaj szansę”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
Wartość projektu: 166 968,98 zł
Wartość dofinansowania: 166 968,98 zł
Data podpisania umowy: 30.04.2010

Tytuł projektu: „Lepsza przyszłość”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Wartość projektu: 82 481,26 zł
Wartość dofinansowania: 73 820,73 zł
Data podpisania aneksu: 24.05.2010 r.

Tytuł projektu: „Aktywny zyskuje dwa razy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi, ul. Powstańców Wielkopolskich 126, 63-840 Krobia
Wartość projektu: 184 736,91 zł
Wartość dofinansowania: 165 339,53 zł
Data podpisania aneksu: 01.06.2010 r.

Tytuł projektu: „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, ul. Gen. D. Chłapowskiego 28, 64-010 Krzywiń
Wartość projektu: 102 053,07 zł
Wartość dofinansowania: 91 337,50 zł
Data podpisania aneksu: 01.06.2010 r.

Tytuł projektu: „Aktywny Żelazków”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelazkowie, Żelazków 138, 62-817 Żelazków
Wartość projektu: 92 396,61 zł.
Wartość dofinansowania: 82 694,97 zł.
Data podpisania umowy: 24.05.2010 r.

Tytuł projektu: „Razem przeciw wykluczeniu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży,
ul. Krasińskiego 14, 64-800 Chodzież
Wartość projektu: 350 200,00 zł
Wartość dofinansowania: 313 429,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: -06-2010 r.

Tytuł projektu: „Aktywna Gmina Czempiń”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu, ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempiń
Wartość projektu: 75 872,41 zł
Wartość dofinansowania: 67 905,81 zł
Data podpisania aneksu: 11.06.2010 r.

Tytuł projektu: „Aktywni żyją lepiej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie, ul. Centralna 8,63-012 Dominowo
Wartość projektu: 74 770,03 zł
Wartość dofinansowania: 66 919,18 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.06.2010 r.

Tytuł projektu: „Rozwój umiejętności szansą realizacji Twojego Planu Życia”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wlkp., ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 D, 62-065 Grodzisk Wlkp.
Wartość projektu: 228 742,97 zł
Wartość dofinansowania: 204 724,96 zł
Data podpisania aneksu: 11.06.2010 r.

Tytuł projektu: „Dajmy sobie szansę – integracja poprzez rozwój”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy
Wartość projektu: 121 824,67 zł.
Wartość dofinansowania: 109 033,08 zł.
Data podpisania aneksu: 10 .06 .2010 r.

Tytuł projektu: „Dobra Droga”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków
Wartość projektu: 81 844,31 zł
Wartość dofinansowania: 73 250,66 zł
Data podpisania aneksu: 11.06.2010 r.

Tytuł projektu: „Aktywność naszą szansą”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miesjko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odolanowie, ul. Gimnazjalna 8c,63-430 Odolanów
Wartość projektu: 159 215,49 zł
Wartość dofinansowania: 142 497,86 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy

Tytuł projektu: „O lepszą jakość życia”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica
Wartość projektu: 119 890,98 zł
Wartość dofinansowania: 107 302,43 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: .06.2010 r.

Tytuł projektu: „Radzę sobie lepiej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku, ul. Plac Zielony 1, 62-004 Czerwonak
Wartość projektu: 161 692,20 zł
Wartość dofinansowania: 144 714,52 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.06.2010 r.

Tytuł projektu: „Aktywność szansą na zmiany”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach,
ul. Wolności 1, 62-045 Pniewy
Wartość projektu: 70 419,15 zł
Wartość dofinansowania: 63 025,14 zł
Data podpisania aneksu: 07-06-2010 r.

Tytuł projektu: „Aktywnym być”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie,
ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Wartość projektu: 141 505,50 zł
Wartość dofinansowania: 126 647,42 zł
Data podpisania aneksu: 10-06-2010 r.

Tytuł projektu: „4 kroki do aktywności”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przygodzicach, ul. Wrocławska 50, 63-421 Przygodzice
Wartość projektu: 132 552,28 zł
Wartość dofinansowania: 118 634,29 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 17.06.2010 r.

Tytuł projektu: „INWESTUJĘ W AKTYWNOŚĆ”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nad Prosną, ul. Parkowa 10, 63-520 Grabów nad Prosną
Wartość projektu: 47 033,78 zł
Wartość dofinansowania: 42 095,23 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 14.06.2010 r.

Tytuł projektu: „OBRZYCKO NA RZECZ AKTYWIZACJI”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku, Rynek 19, 64-520 Obrzycko.
Wartość projektu: 79 709,44 zł
Wartość dofinansowania: 71 339,95 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 08.06.2010 r.

Tytuł projektu: „Aktywne jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu, ul. Kieniewicza 19, 64-915 Jastrowie
Wartość projektu: 246 501,03 zł
Wartość dofinansowania: 220 618,42 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 08.06.2010 r.

Tytuł projektu: „AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM SZANSĄ NA NOWE ŻYCIE”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kramsku, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk
Wartość projektu: 117 898,08 zł
Wartość dofinansowania: 105 518,78 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 14.06.2010 r.

Tytuł projektu: „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWE MOŻLIWOŚCI”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamocinie, Pl. Wolności 19, 64-820 Szamocin
Wartość projektu: 88 842,09 zł.
Wartość dofinansowania: 79 513,67 zł.
Data podpisania aneksu: 02.06.2010 r.

Tytuł projektu: „Razem w przyszłość”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie, ul. 5-go Stycznia 47, 64-200 Wolsztyn
Wartość projektu: 232 756,40 zł.
Wartość dofinansowania: 208 316,98 zł.
Data podpisania aneksu: 02. 06.2010 r.

Tytuł projektu: „Bezpieczna przystań”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy, ul. Karola Libelta 4, 62-130 Gołańcz
Wartość projektu: 126 464,60 zł.
Wartość dofinansowania: 113 185,82 zł.
Data podpisania aneksu: 11.06.2010 r.

Tytuł projektu: „Droga do pracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie, ul. Kujańska 3, 77-424 Zakrzewo
Wartość projektu: 80 355,01 zł
Wartość dofinansowania: 71 917,73 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 28.06.2010 r.

Tytuł projektu: „Aktywność i inwestowanie w swój rozwój drogą do lepszej przyszłości”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu, ul. Sienkiewicza 4, 63-020 Zaniemyśl
Wartość projektu: 122 111,54zł
Wartość dofinansowania: 109 289,83 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 11.06.2010 r.

Tytuł projektu: „Aktywność bez barier”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku, ul. Rynek 33, 64-310 Lwówek
Wartość projektu: 645 697,48 zł
Wartość dofinansowania: 577 899,24 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 30-07-2010 r.

Numer konkursu: nie dotyczy
Tytuł projektu: „Uwierz w siebie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszkowie z siedzibą w Przybysławicach, Przybysławice 42, 63-440 Raszków
Wartość projektu: 137 404,53 zł
Wartość dofinansowania: 122 977,05 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy

Tytuł projektu: „Walka z wykluczeniem społecznym w Gminie Duszniki przyszłości”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8, 64-550 Duszniki
Wartość projektu: 83 544,92 zł
Wartość dofinansowania: 74 772,70 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 07.07.2010 r.

Tytuł projektu: „Daj sobie szansę – inwestuj w siebie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu, ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń
Wartość projektu: 313 469,44 zł
Wartość dofinansowania: 280 555,15 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 02.07.2010 r.

Tytuł projektu: „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole,
ul. Stary Rynek 15, 62-600 Koło
Wartość projektu: 180 759,52 zł
Wartość dofinansowania: 161 779,77 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 02.07.2010 r.

Tytuł projektu: „OTWARTE DRZWI”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu, ul. Marszałka Piłsudskiego 8, 64-300 Nowy Tomyśl
Wartość projektu: 130 000,00 zł.
Wartość dofinansowania: 116 350,00 zł.
Data podpisania aneksu: 25.06.2010 r.

Tytuł projektu: „Lepsze Jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Targowa 1, 63-300 Wieleń
Wartość projektu: 291 992,00 zł
Wartość dofinansowania: 261 332,84 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 06.07.2010 r.

Tytuł projektu: „Fabryka umiejętności”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz
Wartość projektu: 165 677,95 zł
Wartość dofinansowania: 148 281,77 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 02.07.2010 r.

Tytuł projektu: „Aktywizacja Wągrowczan – Równe Szanse”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Krótka 4c, 62-100 Wągrowiec
Wartość projektu: 210 416,03 zł
Wartość dofinansowania: 188 322,35 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 02.07.2010 r.

Tytuł projektu: „Pozytywne zmiany”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu, ul. Międzylesia 4, 64-730 Wieleń
Wartość projektu: 156 820,48 zł
Wartość dofinansowania: 140 354,33 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 02.07.2010 r.

Tytuł projektu: „Można inaczej, można więcej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16A, 64-050 Wielichowo
Wartość projektu: 79 303,71 zł
Wartość dofinansowania: 70 976,82 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 07.07.2010 r.

Tytuł projektu: „Dobry początek”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy, ul. Pułaskiego 21/103, 62-400 Słupca
Wartość projektu: 114 850,01 zł
Wartość dofinansowania: 102 790,76 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 02. 08.2010 r.

Tytuł projektu: „Edukacja – integracja – zatrudnienie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Reymonta 2, 62-200 Gniezno
Wartość projektu: 71 436,32 zł
Wartość dofinansowania: 63 935,51 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 14.07.2010 r.

Tytuł projektu: „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ W GMINIE WĄGROWIEC”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec
Wartość projektu: 150 137, 84 zł
Wartość dofinansowania: 134 373,37 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 14.07.2010 r.

Tytuł projektu: „Czas na zmiany”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu, ul. Lipowa 1, 64-840 Budzyń
Wartość projektu: 97 370,89 zł
Wartość dofinansowania: 87 146,95 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 03.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Równe szanse”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście, ul. Główna 16, 62-571 Stare Miasto
Wartość projektu: 155 929,18 zł
Wartość dofinansowania: 139 556,62 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 03.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Budzik – pobudzanie aktywności wśród społeczności lokalnej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
Wartość projektu: 57 574,32 zł
Wartość dofinansowania: 51 529,02 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 03.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Edukacja ku samodzielności – propagowanie aktywnej integracji osób oddalonych od rynku pracy w mieście Gnieźnie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno
Wartość projektu: 556 234,01 zł
Wartość dofinansowania: 497 829,44 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 26.07.2010 r.

Tytuł projektu: „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GMINIE CZAJKÓW”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czajkowie, Czajków 34, 63-524 Czajków
Wartość projektu: 64 809,00 zł
Wartość dofinansowania: 58 004,05 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 30.07.2010 r.

Tytuł projektu: „TWOJA SZANSA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie, ul. Wrocławska 39, 63-200 Jarocin
Wartość projektu: 264 271,30 zł
Wartość dofinansowania: 236 522,81 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 02.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Skuteczne wsparcie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10, 63-600 Kępno
Wartość projektu: 238 095,24 zł
Wartość dofinansowania: 213 095,24 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 02.08.2010 r.

Tytuł projektu: „WZROST AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ WŚRÓD KOBIET I MĘŻCZYZN Z TERENU GMINY OLSZÓWKA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszówce, ul. Olszówka 15, 62-641 Olszówka
Wartość projektu: 83 873,36 zł
Wartość dofinansowania: 75 066,66 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.07.2010 r.

Tytuł projektu: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wśród mieszkańców gminy Wilczyn”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczynie, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn
Wartość projektu: 125 107,79 zł
Wartość dofinansowania: 111 971,47 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.07.2010 r.

Tytuł projektu: „Czas na zmiany”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu, ul. Lipowa 1, 64-840 Budzyń
Wartość projektu: 97 370,89 zł
Wartość dofinansowania: 87 146,95 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 03.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Budzik – pobudzanie aktywności wśród społeczności lokalnej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
Wartość projektu: 57 574,32 zł
Wartość dofinansowania: 51 529,02 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 03.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Ty też masz szansę”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków-Kolonia
Wartość projektu: 67 445,00 zł
Wartość dofinansowania: 60 363,28 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.07.2010 r.

Tytuł projektu: „Pomagając innym – pomagam sobie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej, ul. Sportowa 9c, 63-000 Środa Wielkopolska
Wartość projektu: 323 831,43 zł
Wartość dofinansowania: 289 829,13 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 22.07.2010 r.

Tytuł projektu: „Klucz do sukcesu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
Wartość projektu: 219 209,39 zł
Wartość dofinansowania: 196 192,40 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 21.07.2010 r.

Tytuł projektu: „Stop bezrobociu – chcę pracować”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp., ul. Krotoszyńska 16, 63-720 Koźmin Wlkp.
Wartość projektu: 171 808,50 zł
Wartość dofinansowania: 153 768,61 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 21.07.2010 r.

Tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych, niezaradnych życiowo i ich rodzin z miasta i gminy Szamotuły – SZANSA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach, ul. Dworcowa 24, 64-500 Szamotuły
Wartość projektu: 169 684,04 zł
Wartość dofinansowania: 151 867,23 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23.07.2010 r.

Tytuł projektu: „Trampolina”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku, ul. Konińska 4, 62-700 Turek
Wartość projektu: 203 992,74 zł
Wartość dofinansowania: 182 573,50 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 21.07.2010 r.

Tytuł projektu: „Aktywna integracja w Gminie Drawsko”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko
Wartość projektu: 103 495,89 zł
Wartość dofinansowania: 92 628,82 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 06.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Krok w przód”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie
Wartość projektu: 104 784,09 zł
Wartość dofinansowania: 93 781,76 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 06.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Nie bój się nie lękaj - wypłyń na głębię” – daj sobie pomóc
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie, ul. Poznańska 5, 63-005 Kleszczewie
Wartość projektu: 37 634,21 zł
Wartość dofinansowania: 33 682,62 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 06.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Walka z wykluczeniem społecznym w gminie Ostroróg”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg
Wartość projektu: 39 723,93 zł
Wartość dofinansowania: 35 552,92 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 06.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Rozwój własnego potencjału receptą na wyższy poziom życia”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach, ul. Krystyny 30, 62-067 Rakoniewice
Wartość projektu: 64 898,20 zł
Wartość dofinansowania: 58 083,89 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 10.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Wspólnie Aktywni”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 93, 63-405 Sieroszewice
Wartość projektu: 104 496,77 zł
Wartość dofinansowania: 93 524,61 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 27.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Chwytaj dzień – korzystaj z szansy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie, ul. Nowa 4, 64-610 Rogoźno
Wartość projektu: 906 750,00 zł
Wartość dofinansowania: 811 541,25 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 26.08.2010 r.

Tytuł projektu: „W drodze do aktywności”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy, ul. Wyzwolenia 27, 64-330 Opalenica
Wartość projektu: 148 044,83 zł
Wartość dofinansowania: 132 500,12 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 27.08.2010 r.

Tytuł projektu: „System wsparcia dla osób objętych pomocą społeczną”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek
Wartość projektu: 81 924,69 zł
Wartość dofinansowania: 73 322,60 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Mieście i Gminie Margonin”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie, ul. 22 Stycznia 4, 64-830 Margonin
Wartość projektu: 77 326,20 zł
Wartość dofinansowania: 69 206,95 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 27.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Tacy sami”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pobiedziskach, ul. Kaczyńska 26, 62-010 Pobiedziska
Wartość projektu: 183 473,25 zł
Wartość dofinansowania: 164 208,56 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 25.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Zmieniamy siebie – aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób i rodzin z terenu gminy Białośliwie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białośliwiu, ul. Ks. Kordeckiego 1/14, 89-340 Białośliwie
Wartość projektu: 78 496,98 zł
Wartość dofinansowania: 70 254,80 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie, Blizanów, 62-814 Blizanów
Wartość projektu: 128 293,21 zł
Wartość dofinansowania: 114 822,42 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Jasna perspektywa”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy, Brodnica 41, 63-112 Brodnica
Wartość projektu: 84 530,06 zł
Wartość dofinansowania: 75 654,40 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 27.08.2010 r.

Tytuł projektu: „TWÓJ KROK W PRZYSZŁOŚĆ”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny
Wartość projektu: 93 885,43 zł
Wartość dofinansowania: 84 027,46 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Szansa na lepsze jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damasławku, ul. Długa 1a, 62-110 Damasławek
Wartość projektu: 51 187,60 zł
Wartość dofinansowania: 45 812,90 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Moja rodzina na rynku pracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzycy, ul. Rynek 14/5, 63-330 Dobrzyca
Wartość projektu: 119 096,65 zł
Wartość dofinansowania: 106 591,50 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Szansa na przyszłość”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo
Wartość projektu: 137 123,25 zł
Wartość dofinansowania: 122 725,31 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 17.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Z nowymi umiejętnościami wchodzimy na rynek pracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gizałkach, ul. Kaliska 23, 63-308 Gizałki
Wartość projektu: 80 437,55 zł
Wartość dofinansowania: 71 991,61 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie, ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów
Wartość projektu: 110 955,92 zł
Wartość dofinansowania: 99 305,55 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13.08.2010 r.

Tytuł projektu: „PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE KOBYLA GÓRA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylej Górze, ul. Świerczewskiego 1, 63-507 Kobyla Góra
Wartość projektu: 47 361,63 zł
Wartość dofinansowania: 42 388,66 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Razem Łatwiej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn
Wartość projektu: 155 367,60 zł
Wartość dofinansowania: 139 054,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Aktywność, Integracja, Praca, Niezależność”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Kościan
Wartość projektu: 173 179,69 zł
Wartość dofinansowania: 154 995,82 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Szansa na lepsze jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie, ul. Kobylińska 10A, 63-700 Krotoszyn
Wartość projektu: 288 159,62 zł
Wartość dofinansowania: 257 902,86 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Usługi socjalne – szansą dla kobiet długotrwale pozostających bez pracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaszu, ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz
Wartość projektu: 98 027,27 zł
Wartość dofinansowania: 87 734,41 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 17.08.2010 r.

Tytuł projektu: POMOC – AKTYWIZACJA - WSPARCIE
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań
Wartość projektu: 4 999,999,32
Wartość dofinansowania: 4 474 999,32 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 25.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Z EFS pokonamy trudności”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, ul. Poznańska 1, 62-650 Kłodawa
Wartość projektu: 129 763,80 zł
Wartość dofinansowania: 116 138,60 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Udział w projekcie szansą na lepsze jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Wartość projektu: 438 514,58 zł
Wartość dofinansowania: 392 470,55 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13.08.2010 r.

Tytuł projektu: „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH W GMINIE DĄBIE”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/1, 62-660 Dąbie
Wartość projektu: 86 122,09 zł
Wartość dofinansowania: 77 079,27 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 06.09.2010 r.

Tytuł projektu: „Dać Szansę Młodym”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku, Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek
Wartość projektu: 62 542,00 zł
Wartość dofinansowania: 55 975,09 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 06.09.2010 r.

Tytuł projektu: „Aktywność się opłaca”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, ul. Mickiewicza 40, 63-100 Śrem
Wartość projektu: 722 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 646 190,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu:30.07.2010 r.

Tytuł projektu: „Jutro będzie lepszy dzień”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapnie,
ul. Świerczewskiego 1, 62-120 Wapno
Wartość projektu: 48 578,31 zł
Wartość dofinansowania: 43 477,59 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 30.07.2010 r.

Tytuł projektu: „Skuteczne wsparcie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10, 63-600 Kępno
Wartość projektu: 238 095,24 zł
Wartość dofinansowania: 213 095,24 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 02.08.2010 r.

Tytuł projektu: „TWOJA SZANSA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie, ul. Wrocławska 39, 63-200 Jarocin
Wartość projektu: 264 271,30 zł
Wartość dofinansowania: 236 522,81 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 02.08.2010 r.

Tytuł projektu: „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GMINIE CZAJKÓW”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czajkowie, Czajków 34, 63-524 Czajków
Wartość projektu: 64 809,00 zł
Wartość dofinansowania: 58 004,05 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 30.07.2010 r.

Tytuł projektu: „Dobry początek”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy, ul. Pułaskiego 21/103, 62-400 Słupca
Wartość projektu: 114 850,01 zł
Wartość dofinansowania: 102 790,76 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 02. 08.2010 r.

Tytuł projektu: „Aktywność bez barier”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku, ul. Rynek 33, 64-310 Lwówek
Wartość projektu: 645 697,48 zł
Wartość dofinansowania: 577 899,24 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 30-07-2010 r.

Tytuł projektu: „Równe szanse”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście, ul. Główna 16, 62-571 Stare Miasto
Wartość projektu: 155 929,18 zł
Wartość dofinansowania: 139 556,62 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 03.08.2010 r.

Tytuł projektu: Bądźmy partnerami
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach, ul. Powstańców Wlkp. 23, 64-510 Wronki
Wartość projektu: 192 268,15 zł
Wartość dofinansowania: 172 080,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 10.09.2010 r.

Tytuł projektu: „Twoja aktywność – Twój rozwój”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Kościan/ Gminny Ośrodek Pomocy w Kościanie
Wartość projektu: 220 973,24 zł
Wartość dofinansowania: 197 771,05 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 14.07.2010 r.

Tytuł projektu: „Szansa na lepsze jutro – aktywizacja zawodowa i integracja mieszkańców gminy Wyrzysk”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Bydgoska 38, 89-300 Wyrzysk
Wartość projektu: 179 358,03 zł
Wartość dofinansowania: 160 525,43 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 14.07.2010 r.

Tytuł projektu: „PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W GMINIE ŁĘKA OPATOWSKA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska
Wartość projektu: 106 961,02 zł
Wartość dofinansowania: 95 730,11 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 02.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Nowe umiejętności szansą na sukces”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach, ul. Ostrowska 8
Wartość projektu: 144 389,19 zł
Wartość dofinansowania: 129 228,33 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 14.07.2010 r.

Tytuł projektu: „Uwolnij swoje możliwości”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu, ul. Kościańska 1, 64-030 Śmigiel
Wartość projektu: 130 487,77 zł
Wartość dofinansowania: 116 786,55 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 26-07-2010 r.

Tytuł projektu: „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w gminie Tarnówka”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnówce, ul. Niepodległości 18, 77-416 Tarnówka
Wartość projektu: 42 053,55 zł
Wartość dofinansowania: 37 637,93 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 26-07-2010 r.

Tytuł projektu: „Inwestuję w siebie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów
Wartość projektu: 192 306,93 zł
Wartość dofinansowania: 172 114,70 zł
Data podpisania aneksu: 08-06-2010 r.

Tytuł projektu: „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile, ul. Kwiatowa 5, 64-920 Piła
Wartość projektu: 592 370,79 zł
Wartość dofinansowania: 530 171,86 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 12-07-2010 r.

Tytuł projektu: „Aktywna integracja w gminie Rychwał”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale, Plac Wolności 21, 62-570 Rychwał
Wartość projektu: 103 748,76 zł
Wartość dofinansowania: 92 855,14 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 26.07.2010 r.

Tytuł projektu: „Lepsze jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
Wartość projektu: 120 794,97 zł
Wartość dofinansowania: 108 111,50 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 29.07.2010 r.

Tytuł projektu: „Aktywność się opłaca”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, ul. Mickiewicza 40, 63-100 Śrem
Wartość projektu: 722 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 646 190,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu:30.07.2010 r.

Tytuł projektu: „Przebudzenie szansą na lepszą przyszłość”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujściu, ul. Wojska Polskiego 12, 64-850 Ujście
Wartość projektu: 131 836,54 zł
Wartość dofinansowania: 117 993,70 zł
Data podpisania aneksu: 12.07.2010 r.

Tytuł projektu: „Jutro będzie lepszy dzień”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wapnie,
ul. Świerczewskiego 1, 62-120 Wapno
Wartość projektu: 48 578,31 zł
Wartość dofinansowania: 43 477,59 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 30.07.2010 r.

Tytuł projektu: „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w Gminie Wierzbinek”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku, Wierzbinek 40 A, 62-916 Wierzbinek
Wartość projektu: 87 490,00 zł
Wartość dofinansowania: 78 303,55 zł
Data podpisania aneksu: 02.06.2010 r.

Tytuł projektu: „Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Szkolna 24, 62-300 Września
Wartość projektu: 465 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 416 175,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 23-07-2010 r.

Tytuł projektu: „PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W GMINIE BARANÓW”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie, Rynek 21, 63-604 Baranów
Wartość projektu: 79 233,74 zł
Wartość dofinansowania: 70 914,20 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 07.10.2010 r.

Tytuł projektu: „Zainwestuj w siebie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny
Wartość projektu: 105 195,21 zł
Wartość dofinansowania: 94 149,70 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 20.09.2010 r.

Tytuł projektu: „Zmieniam swój los”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu, ul. Żeromskiego 2, 63-313 Chocz
Wartość projektu: 53 740,15 zł
Wartość dofinansowania: 48 097,43 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 13.09.2010 r.

Tytuł projektu: Szansa na lepsze jutro
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie, Pl. Wolności 6, 64-700 Czarnków
Wartość projektu: 119 796,76 zł.
Wartość dofinansowania: 107 218,10 zł.
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 08.10.2010 r.

Tytuł projektu: „Moja Szansa”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Stęszewie,
ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew,
Wartość projektu: 142 725,32 zł
Wartość dofinansowania: 127 739,16 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 21.09.2010 r.

Tytuł projektu: „Nowe Umiejętności – Nowe Możliwości”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Rynek 36, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Wartość projektu: 165 087,26 zł
Wartość dofinansowania: 147 753,10 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13-10-2010 r.

Tytuł projektu: „Uwierz w siebie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie, ul. Kolska 5, 62-640 Grzegorzew
Wartość projektu: 45 851,08 zł
Wartość dofinansowania: 41 036,72 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 08.10.2010 r.

Tytuł projektu: Być albo nie być na rynku pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Obywatelska 4, 62-800 Kalisz
Wartość projektu: 1 333 009,57 zł
Wartość dofinansowania: 1 193 043,57 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 19.10.2010 r.

Tytuł projektu: „Barwny horyzont”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp.
Wartość projektu: 104 241,12 zł
Wartość dofinansowania: 93 295,80 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 08.10.2010 r.

Tytuł projektu: „OTWARTA DROGA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipce, ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka
Wartość projektu: 95 614,90 zł
Wartość dofinansowania: 85 575,34 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 24.09.2010 r.

Tytuł projektu: „Partner – system wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 64-111 Lipno
Wartość projektu: 121 715,36 zł
Wartość dofinansowania: 108 935,25 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 04.10.2010 r.

Tytuł projektu: „Wystarczy chcieć - aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie,
ul. Turecka 16, 62-709 Malanów
Wartość projektu: 831 910,61 zł
Wartość dofinansowania: 744 560,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 06-10-2010 r.

Tytuł projektu: „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Murowana Goślina „Lepsze Jutro”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, ul. Dworcowa 10, 62-095 Murowana Goślina
Wartość projektu: 154 944,52 zł
Wartość dofinansowania: 138 675,35 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 01-10-2010 r.

Tytuł projektu: „Kierunek aktywność”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku, ul. Leśna 46, 64-965 Okonek
Wartość projektu: 184 357,54 zł
Wartość dofinansowania: 165 000,00 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 07.10.2010 r.

Tytuł projektu: „ROZPOCZĄĆ NA NOWO”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połajewie, ul. Obornicka 6, 64 – 710 Połajewo
Wartość projektu: 82 883,36 zł
Wartość dofinansowania: 74 180,61 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13.10.2010 r.

Tytuł projektu: „W STRONĘ AKTYWNOŚCI”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie, ul. Wysoka 1, 62-040 Puszczykowo
Wartość projektu: 59 956,07 zł
Wartość dofinansowania: 53 660,68 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 15.09.2010 r.

Tytuł projektu: „Twój wybór – Twoja szansa”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz
Wartość projektu: 194 010, 87 zł
Wartość dofinansowania: 173 639, 73 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 13.09.2010 r.

Tytuł projektu: „Aktywna integracja w gminie Rozdrażew”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozdrażewie, ul. Rynek 1, 63-708 Rozdrażew
Wartość projektu: 107 316,86 zł
Wartość dofinansowania: 96 048,59 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 06.10.2010 r.

Tytuł projektu: Integrujemy Sulmierzyce
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulmierzycach, Rynek 12, 62-750 Sulmierzyce
Wartość projektu: 25 878,18 zł
Wartość dofinansowania: 23 160,97 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 21.09.2010 r.

Tytuł projektu: Program wyrównawczo – edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Trzemeszno „Job gatew@y”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie,
ul. T. Kościuszki 35, 62-240 Trzemeszno
Wartość projektu: 155 000,10 zł
Wartość dofinansowania: 138 725,09 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13.10.2010 r.

NABÓR 2010 ROK
Tytuł projektu: „TERAZ TY”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotlinie, ul.
Powstańców Wielkopolskich 1, 63-220 Kotlin
Wartość projektu: 112 425,15 zł
Wartość dofinansowania: 100 620,51 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 03.12.2010 r.

Tytuł projektu: „DAJ SOBIE SZANSĘ”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie, ul. Korczaka 5, 64-100 Leszno
Wartość projektu: 486 508,57 zł
Wartość dofinansowania: 435 425,17 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 22.11.2010 r.

Tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Budzenie bezrobotnych”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieleszynie,
Mieleszyn 93, 62-212 Mieleszyn
Wartość projektu: 54 344,95 zł
Wartość dofinansowania: 48 638,73 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 22-10-2010 r.