Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 7.1.2

data publikacji: 17-11-2010

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu.

Tytuł projektu: „Ku aktywności. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pilskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile,
Al. Niepodległości 37, 64-920 Piła
Wartość projektu: 809 883,84 zł
Wartość dofinansowania: 724 846,04 zł
Data podpisania aneksu: 01-06-2010 r.

Tytuł projektu: „Integracja społeczna i zawodowa na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance, ul. Mickiewicza 50, 64-980 Trzcianka
Wartość projektu: 528 727,99 zł
Wartość dofinansowania: 473 211,55 zł
Data podpisania umowy: 01.06.2010 r.

Tytuł projektu: „Program aktywizacji społecznej i zawodowej Bądźmy Aktywni”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września
Wartość projektu: 858 912,76 zł
Wartość dofinansowania: 768 826,92 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 22.06.2010 r.

Tytuł projektu: „Aktywna integracja. Wsparcie aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie chodzieskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 14 a, 64-800 Chodzież
Wartość projektu: 318 901,63 zł
Wartość dofinansowania: 285 416,96 zł
Data podpisania umowy: 10.06.2010 r.

Tytuł projektu: „Mogę Pracować – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, Al.1 Maja 9, 62-510 Konin
Wartość projektu: 505 054,07 zł
Wartość dofinansowania: 452 023,39 zł
Data podpisania umowy: 10.06.2010 r.

Tytuł projektu: „Aktywni razem. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Gostyńskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ul. Nowe Wrota 7, 63-800 Gostyń
Wartość projektu: 357 962,81 zł
Wartość dofinansowania: 320 376,72 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania umowy: 17.06.2010 r.

Tytuł projektu: „Lepszy start - wsparcie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin
Wartość projektu: 344 588,24 zł
Wartość dofinansowania: 308 406,47 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 30.07.2010 r.

Tytuł projektu: „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat międzychodzki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzychodzie
Wartość projektu: 185 805, 10 zł
Wartość dofinansowania: 166 295,56 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 08.07.2010 r.

Tytuł projektu: „NA JUTRO PRACUJEMY JUŻ DZIŚ-Program na rzecz osób niepełnosprawnych i wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze z Powiatu Tureckiego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, ul. Łąkowa 1, 62-700 Turek
Wartość projektu: 347 605,65 zł
Wartość dofinansowania: 311 107,05 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 30.07.2010 r.

Tytuł projektu: „Stop wykluczeniu społecznemu w Powiecie Wolsztyńskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5-go Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn
Wartość projektu: 367 734,34 zł
Wartość dofinansowania: 329 122,23 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu:28.07 .2010 r.

Tytuł projektu: „EFS szansą dla mnie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, ul. Kaźmierczaka 41, 64-000 Kościan
Wartość projektu: 503 396,70 zł
Wartość dofinansowania: 450 540,05 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 01.07.2010 r.

Tytuł projektu: „Aktywność naszą szansą”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 17, 63-500 Ostrzeszów
Wartość projektu: 304 908,42 zł
Wartość dofinansowania: 272 893,04 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 30-06-2010 r.

Tytuł projektu: „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec
Wartość projektu: 491 865,00 zł
Wartość dofinansowania: 440 219,17 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 06.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Dogonić marzenia”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło
Wartość projektu: 480 071,92 zł
Wartość dofinansowania: 429 664,37 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 27.08.2010 r.

Tytuł projektu: „BĄDŹMY RAZEM”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz
Wartość projektu: 342 004,60 zł
Wartość dofinansowania: 306 094,12 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 25.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Pomocna Dłoń – Integracja Zagrożonych Wykluczeniem”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów,
Wartość projektu: 386 176,67 zł
Wartość dofinansowania: 345 628,12 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Siłę mam dzięki Wam, ale radzę sobie sam… - budowanie lokalnego systemu wsparcia”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno
Wartość projektu: 270 724,72 zł
Wartość dofinansowania: 242 298,62 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 13.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl
Wartość projektu: 478 747,12 zł
Wartość dofinansowania: 428 478,67 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 17.08.2010 r.

Tytuł projektu: „LEPSZE JUTRO”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca
Wartość projektu: 325 429,83 zł
Wartość dofinansowania: 291 259,70 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 17.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Aktywizacja życiowa, zawodowa, edukacyjna, doradztwo, zatrudnienie-jako system przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z wybranych grup społecznych w Powiecie Szamotulskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1, 64-500 Szamotuły,
Wartość projektu: 478 747,12 zł
Wartość dofinansowania: 428 478,67 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 17.08.2010 r.

Tytuł projektu: „Rozwijamy nasze szanse”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie, ul. Plac Kościuszki 4B/7, 64-100 Leszno
Wartość projektu: 304 836,66 zł
Wartość dofinansowania: 272 828,81 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 10.09.2010 r.

Tytuł projektu: „Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
Wartość projektu: 1 287 111,03 zł
Wartość dofinansowania: 1 151 964,37 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 09.09.2010 r.

Tytuł projektu: „Razem z Tobą będę Sobą”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Młyńska 2d, 63-700 Krotoszyn
Wartość projektu: 418 827,50 zł
Wartość dofinansowania: 374 850,61 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 26.07.2010 r.

Tytuł projektu: „Razem łatwiej – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew
Wartość projektu: 309 895,74 zł
Wartość dofinansowania: 277 356,69 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 06-10-2010 r.

Tytuł projektu: „Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, ul. Dutkiewicza 5, 63-100 Śrem
Wartość projektu: 350 978,37 zł
Wartość dofinansowania: 314 125,64 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 07.10.2010 r.

Tytuł projektu: „TWOJA SZANSA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Słowackiego 1c, 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość projektu: 846 050,90 zł
Wartość dofinansowania: 757 215,56 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 30-07-2010 r.

Tytuł projektu: „Przyjazne środowisko - szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wielkopolska
Wartość projektu: 318 480,86 zł
Wartość dofinansowania: 285 040,37 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 29-07-2010 r.

Tytuł projektu: „Mogę – Potrafię – Teraz”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 2, 63-900 Rawicz
Wartość projektu: 509 632,60 zł
Wartość dofinansowania: 456 121,18 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 26-07-2010 r.

Tytuł projektu: „Lepszy start - wsparcie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin
Wartość projektu: 344 588,24 zł
Wartość dofinansowania: 308 406,47 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 30.07.2010 r.

Tytuł projektu: „TWOJA SZANSA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Słowackiego 1c, 63-400 Ostrów Wielkopolski Wartość projektu: 846 050,90 zł
Wartość dofinansowania: 757 215,56 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 30-07-2010 r.

Tytuł projektu: „NA JUTRO PRACUJEMY JUŻ DZIŚ-Program na rzecz osób niepełnosprawnych i wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze z Powiatu Tureckiego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku, ul. Łąkowa 1, 62-700 Turek
Wartość projektu: 347 605,65 zł
Wartość dofinansowania: 311 107,05 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 30.07.2010 r.

Tytuł projektu: „Centrum Aktywności Społecznej LARGO”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, ul. Cymsa 16, 62-200 Gniezno
Wartość projektu: 937 424,24 zł
Wartość dofinansowania: 838 994,69 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 06.09.2010 r.

Tytuł projektu: „Stop wykluczeniu społecznemu w Powiecie Wolsztyńskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5-go Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn
Wartość projektu: 367 734,34 zł
Wartość dofinansowania: 329 122,23 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu:28.07 .2010 r.

Tytuł projektu: „Przyjazne środowisko - szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, ul. Szkolna 2, 63-000 Środa Wielkopolska
Wartość projektu: 318 480,86 zł
Wartość dofinansowania: 285 040,37 zł
Liczba zdobytych punktów: nie dotyczy
Data podpisania aneksu: 29-07-2010 r.