Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Szkolenie z zakresu Wniosku o płatność dla Beneficjentów PO KL

data publikacji: 10-06-2010

W związku z dużym zainteresowaniem, dotyczącym szkolenia, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2010 r. pt. Wniosek o płatność dla Beneficjentów PO KL w ramach Priorytetu VII – spotkanie wyłącznie dla OPS i PCPR (praca w Generatorze Wniosków Płatniczych), Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż wszystkie osoby chętne, dla których zabrakło miejsc w ramach przedmiotowego szkolenia mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń z zakresu zarówno Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, jak również Wniosku o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Regionalnych Ośrodkach Europejskiego Funduszu Społecznego, z siedzibą w:

  • Kaliszu, tel. (62) 757 03 63, (62) 765 60 52 
  • Koninie, tel. (63) 245 88 16 
  • Lesznie, tel. (65) 520 78 86 
  • Pile, tel. (67) 215 54 34 
  • Poznaniu, tel. (61) 223 29 76.